🔴 حق‌وحساب مرجعیت حکومتی را بده، فتوا را بگیر!

عکس‌های خبرگزاری تقریب از دیدار اعضای انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با سبحانی از مراجع تقلید!

موسسات کنکور برای تداوم سود نجومی کتاب و کلاس و برنامه‌های کمک آموزشی کنکور محور، دست به دامان مراجع حکومتی شدند

🆔 @AmadNewsNetwork