🏴 تصویری از مراسم خاکسپاری مرحوم وحید صیادی نصیری

این مراسم امروز با كنترل ماموران لباس شخصی و حضور خانواده و دوستدارن مرحوم وحید صیادی نصیری برگزار شد.

🆔 @AmadNewsNetwork