🔴 در سال ۹۴ «پاول دوروف» مدیرعامل تلگرام به تهران سفر کرد و با حکومت توافقاتی پنهانی کرد که خبر آن سه سال بعد به رسانه‌ها درز کرد.

گزارش‌های دریافتی از سفر «پاول دوروف» در آبان‌ماه ۹۷ به ایران و تردد در «اماکن خاص» حکایت دارد.

در توییتر از آقای «دوروف» بخواهید که توضیح دهد چرا یک‌ماه قبل به طور پنهانی به ایران سفر کرده و مشروح توافقات او با مقامات عالی ایران چه بوده است؟

امیدواریم آقای «دوروف» به مردم توضیحات واقعی را بیان کند و آنان را از نگرانی برهاند!

🆔 @Sedaiemardom