🔴 سال ۱۳۴۰؛ آیت‌الله کاشانی در روزهای آخر عمر خود در بیمارستان؛ «سفیر انگلستان دست در دست کاشانی»

🆔 @AmadNewsNetwork