🔴 اموال مردم توسط «صدرالسارقین»، سیف، قالیباف و‌ قاسم سلیمانی غارت شده، آن وقت رئیس‌جمهور می‌گوید ۳۰/۰۰۰ میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان پرداخت شده است. پول مردم کجاست؟ چرا مجلس از روحانی سؤال نمی‌کند به چه حقی از خزانه کشور پول مالباختگان را پرداخت کرده است؟ نمایندگان بی‌لیاقت مجلس کجا هستند؟

🆔 @Sedaiemardom