🔴 ۱۵ آذرماه: ورودی اصلی ستاد فرماندهی ناجا در چابهار، بعد از عملیات انتحاری امروز

🆔 @Sedaiemardom