🔴 سیستان‌وبلوچستان مظلوم؛ تصاویری از صف پر کردن کپسول گاز توسط مردم زجر کشیده‌ی بلوچستان. در گرما و سرما، این مردم به نوعی گرفتار حکومت هستند

🆔 @Sedaiemardom