🔴 پس از افشای طرح فوق سری شورای‌عالی امنیت ملی توسط «آمدنیوز» برای جایگزینی «اِلگرام» روسی (تحت کنترل کامل نهادهای امنیتی ایران) با «تلگرام»، فیروز آبادی رئیس شورای‌عالی فضای مجازی به هذیان‌گویی افتاد

لینک خبر: https://t.me/sedaiemardom/27631