🔴 سیستان‌وبلوچستان: روایت یک فعال مجازی از دوری یک مدرسه روستایی؛ از روستای‌شان در پای آن کوه به مدرسه اینجا می‌آیند

🔹ظریف: #دوام_می‌آوریم

🆔 @Sedaiemardom