🔴 علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با هجوم ماموران امنیتی و نیروی انتظامی به منزل اش بازداشت شد.

ماموران هیچ نوع حکمی نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده مبنی بر ارائه حکم، آنان را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند/ آژانس ایران خبر

🆔 @Sedaiemardom