🔴 زمانی‌که «آمدنیوز» از عادی نبودن زلزله‌ها در ایران خبر می‌داد، بسیاری از وابستگان به نظام، آن را به لودگی می‌گرفتند. حال مردم نیز فهمیده‌اند که زلزله‌ها عادی نیست و سپاه در حال کشتار مردم کُرد است

🆔 @Sedaiemardom