🔴 در نظرسنجی «آمدنیوز» مشارکت و نظر خود را به صورت آزادانه اعلام فرمایید/ آیا شما به عنوان یکی از مردم ایران، اسرائیل را «غده سرطانی» می‌دانید؟
anonymous poll

۲- خیر – 53K
👍👍👍👍👍👍👍 92%

۱- بله – 5K
👍 8%

👥 58085 people voted so far.