🔴 سیدمهدی صدرالساداتی روحانی جوانی که اقدام به افشاگری درباره مطالبی خاص می‌کرد، بازداشت شد. برادر این فرد عنوان کرده که او به دلیل انتشار برخی از عکس‌ها و فیلم های مربوط به موضوع ده ونک بازداشت شده است/ فارس

🆔 @Sedaiemardom