🔴 گزارش روزنامه اعتماد؛ قالیباف ریاست مجلس یازدهم را میخواهد؟

🔹آیا این سردار فاسد سپاه که اخیرا نقشه‌ی ترور علی خامنه‌ای را در یکی از مسافرت‌های هوایی از سر گذرانده، به امیال سیاسی خود می‌رسد؟

🆔 @Sedaiemardom