🔴 محمد مظفری فعال مدنی خطاب به سلبریتی‌های حکومتی: رسانه‌های سوریه گزارش داده‌اند که چند تن دارو توسط جمهوری اسلامی ایران برای کمک به سوریه ارسال شده است! حال وقت آن رسیده آنهایی که به فکر سلامتی و داروی مردم پس از تحریم‌های آمریکا بودند، نسبت به این اتفاق هم واکنش نشان دهند. اگر دارو تحریم است و نداریم چرا به سوریه ارسال می‌شود؟

🆔 @Sedaiemardom