🔴 دکتر مصطفی معین وزیر علوم دولت خاتمی هم به کمپین ملی شفافیت در قتل فرشید هکی پیوست. جالب آن‌جاست سلبریتی‌هایی که برای مصدوم شدن بال پشه در شرایط تحریم، دسته‌جمعی و کاملا خودجوش!! نگران می‌شوند، در خصوص قتل دکتر فرشید هکی سکوت اختیار کرده‌اند!

🆔 @Sedaiemardom