🔴 اگر جوان هستید و یا حتی جوان نیستید ما (#آیت‌الله_بی_بی_سی) را نگاه کنید. بقیه خل و چل هستند و دروغ می‌گویند.

🔹اصول را درست یاد بگیرید و فقط بی‌بی‌سی ببینید.، چون ما حرفه‌ای هستیم و بقیه فقط اطوار می‌ریزند.

🆔 @Sedaiemardom