🔴 مسابقه‌ی وزارت اطلاعات و سازمان اط. سپاه برای سرکوب مردم/ حمیدرضا رجایی نایب رییس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی روز سه‌شنبه توسط مأموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی بازداشت شد.

🆔 @Sedaiemardom