🔴 حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه در واکنش به سخنان وزیر آمریکایی گفت: دورریز غذای ایرانی‌ها ۴۰ میلیون گرسنه را سیر می‌کند که اگر دولت آمریکا نمی‌تواند شرایط گرسنگان را مدیریت کند، ما از دور ریز غذای ایرانیان این کار را می‌کنیم

🔹پ.ن: منظور سلامی از دور ریز غذای مردم، دور ریز غذای مقامات و سرداران قاچاقچی است. دور ریز غذای مردم را مستضعفان در سطل‌های زباله جستجو و مصرف می‌کنند

@Sedaiemardom