🔴 تبلیغات دروغین رژیم ایران برای القاء کاهش قیمت ارز و طلا در حالی است که حکومت تلاش دارد با ارعاب مردم، ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی آنان را از منازل بیرون کشیده و به بازار تزریق کند.

از دو هفته‌ی آینده موج تبلیغاتِ فریب برای «تزریق دلارهای جعلی به بازار» آغاز می‌شود تا مردم را بترسانند و خرید و فروش ارز را بیشتر کنترل کنند.

هر کجا دیدید رسانه‌های رژیم ایران بر مسئله‌ای تبلیغات متمرکز کردند، بدانید همان‌جا نقطه‌ی فریب و کلاهبرداری از شماست.

مگر مردم با تبلیغات حکومت ارزش پول خود را حفظ کرده‌اند که حالا با تبلیغات دروغین همان حکومت سرمایه‌ی زندگی خود را از دست بدهند؟

🆔 @sedaiemardom