🔴 مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان: تمام بانک‌های کشور در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و اگر بانک سرمایه هم وضعیت خوبی ندارد در این شرایط می‌تواند اعلام ورشکستگی کند چرا که این اقدام در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی اگر صلاح بداند اعلام ورشکستگی بانک‌ها را انجام می‌دهد/ ۹۰ درصد بانک‌ها عملاً ورشکسته هستند و هیچ‌یک وضعیت خوبی ندارند.

🆔 @Sedaiemardom