🔴 فریب مردم در راه است/ روحانی: می‌توان با برخی اقدامات کم‌هزینه، میزان رضایتمندی و خشنودی اجتماعی مردم را در جامعه افزایش داد!! و باید توجه داشت که با سوء ظن نمی‌توان با مردم برخورد کرد

🆔 @Sedaiemardom