🔴 ۲۲ آبان‌ماه، بلوار کشاورز: تجمع و تظاهرات غارت شدگان مؤسسه کاسپین در مقابل ساختمان قوه قضاییه

شیخ حرام‌خوار قوه قضائیه با طراحی «حلقه نارمک» اموال مردم در پدیده، مؤسسات مالی، میزان و ... را غارت و به استرالیا و کانادا منتقل کرده است

🆔 @Sedaiemardom