🔴 ۲۲ آبان‌ماه: #تحصن_سراسری_معلمان در دبستان کیوان نصیری مریوان

🆔 @Sedaiemardom