🔴 بهای گاز طبیعی پانزده درصد افزایش یافت؛ شرکت ملی گاز اعلام کرد به استناد مصوبه شماره ۳۷۸۷۵/ت۵۵۱۴۳ ه مورخ ۹۷/۰۳/۲۹ هیئت وزیران، نرخ گازبها را به میزان ۱۵ درصد افزایش داده است

آیا افزایش قیمت بنزین در راه است؟

🆔 @Sedaiemardom