🔴 جبهه‌ی دموکراتیک ایران: از #اعتصابات رانندگان کامیون و معلم‌ها پشتیبانی کنیم
🆔 @Sedaiemardom
چند روز است که رانندگان کامیون در #اعتصاب به سر می برند و معلم‌ها نیز اعلام کرده‌اند که روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه، دست به اعتصاب خواهند زد.
همچنین کارگران نیشکر هفت تپه بیش از ۵ روز است که در اعتصاب به سر می‌برند و مالباختگان کاسپین، هر روز در خیابان‌ها هستند. کشاورزان در شرق اصفهان، در حال اعتراض هستند و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده و کارگران گروه گروه، بیکار می‌شوند.

کساد و رکود ماه‌ها است که بر بازار حاکم شده و گرانی بیداد می‌کند. در چنین شرایطی فقط معجزه‌ی اتحاد در عمل، نجات دهنده‌ی ما خواهد بود. اتحاد، رمز پیروزی است و تا زمانی که شهروند آگاه و مسئول، وارد کارزار عملی نشود و رمز پیروز را جدی نگیرد، شرایط زندگی روز به روز بحرانی‌تر و غیر قابل تحمل‌تر می‌شود.

هر گاه در اندیشه‌ی ناجی‌گری و موعودگرایی، باشیم و دست به اتحاد، در عمل نزنیم، باید در انتظار روزهای بد و بدتر باشیم. مگر این که بپذیریم هیچ ناجی و قهرمانی، جز آگاهی، مسئولیت پذیری، امید و اتحاد در عمل، وجود ندارد.

زنده باد آزادی
برقرار باد دموکراسی
گسسته باد زنجیر استبداد