🔴 سعید کمالی دهقان که سفیر ایران در انگلستان و مقامات جمهوری اسلامی با آب‌وتاب، وی را «خبرنگار گاردین» می‌نامند، در خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران فعالیت داشته و از «سپاه» به «گاردین» رسیده است.

وی گفته که چون منابع مالی تلوزیون ایران اینترنشنال را افشا کرده، از کشته شدن می‌ترسد!

این در حالی است که بسیاری از خبرنگاران و‌ روزنامه‌نگاران در ایران، نه برای افشا، بلکه برای یک انتقاد کوچک سال‌ها در زندان هستند

🆔 @Sedaiemardom