🔴 گروهی از بازیگران سینما حامی جریان استمرارطلب با انتشار ویدئویی مشترک ادعا کردند تحریم بانکی یعنی مرگ کودکان سرطانی ایران به خاطر ممنوع شدن فروش دارو!

- مقام‎های آمریکایی رسماً اعلام کرده‌اند که دارو و غذا در لیست تحریم‌ها نبوده و نیست.

- وزارت اقتصاد سوییس اعلام کرد برای واردات این اقلام به ایران خط مالی ایجاد خواهد شد.

🆔 @Sedaiemardom