🔴 آسوشیتدپرس: آمریکا هشدار می‌دهد کشورها نباید به نفت‌کش‌های ایرانی اجازه ورود به آبها و بنادر خود را بدهند و می‌گوید این کار آنها نقض تحریم‌های آمریکاست که نه تنها موجب مجازات می‌شود بلکه در صورت وقوع، می‌تواند به فاجعه اقتصادی و ضایعات زیست محیطی بیانجامد.

🆔 @Sedaiemardom