🔴 وزیر خارجه آمریکا در اظهارات خود برای جمهوری اسلامی، از کلمه «رژیم» استفاده می‌کند که در ادبیات سیاسی اشاره به حکومت‌های غیر مشروع دارد. با این وجود رادیو فردا در گزارش خود، «رژیم» را به حکومت تغییر می‌دهد

🆔 @Sedaiemardom