🔴 امضای ۱۳۶ نماینده بر طرح دو فوریتی «مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی»
🆔 @Sedaiemardom
در این طرح آمده: «در صورت حمله سایبری آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی ایران که موجب قطع خدمات‌رسانی به مردم و ضرر و زیان به کشور گردد، این حمله به منزله حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران تلقی شده و نیروهای مسلح باید اقدام به مقابله نمایند.»

🔹پ.ن: دقیقا برای چه کاری باید اقدام نمایند؟!