​​🔴 فراخوان دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس برای مقابله با دخالت‌های رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه
🆔 @Sedaiemardom
عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس برای مقابله با دخالت رژیم ایران در منطقه که برای دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ تهدیداتی را به همراه دارد، فراخوان داد.

وی که در کنفرانس سالیانه سیاست‌گذاری اعراب و آمریکا در واشنگتن سخنرانی می‌کرد به چالش‌های منطقه اشاره کرد و افزود:‌ این رفتار رژیم ایران است که در حال حاضر تمامی این چالش‌های را به همدیگر مرتبط می‌کند و در سرتاسر خاورمیانه گروه‌هایی از طرف این رژیم برای گسترش خشونت عمل می‌کنند.