🔴 #آیت_الله_بی_بی_سی و تبلیغات گسترده اربعین هم‌سو با رسانه‌های رژیم؛ آیا صدای اعتراضات مردم نیز مانند شوآف اربعین در بی‌بی‌سی بازتاب داشته است؟

منبع: https://t.me/AyatollahBBCofficial