🔴 گروهک فرقه‌ای ۴ درصدی علی خامنه‌ای، همواره شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند

🆔 @Sedaiemardom