🔴 تأیید و لایک توهین به سنن ملی ایرانیان در سالروز ملی ۷ آبان توسط فرین عاصمی مجری #آیت_الله_بی_بی_سی، همسو با تبلیغات رژیم ایران

🆔 @Sedaiemardom