🔴 پرزیدنت ترامپ در واکنش به تیراندازی پیتزبورگ گفت، یهودستیزی را نمی توان نادیده گرفت، نمی توان تحمل کرد و نباید اجازه داد که ادامه پیدا کند.

🆔 @Sedaiemardom