🔴 شمارش معکوس برای بازگشت تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی؛ دوره «تنفس ۱۸۰ روزه» رژیم در روز ۱۳ آبان به اتمام می‌رسد و تحریم‌ها علیه رژیم اجرا خواهد شد

🆔 @Sedaiemardom