🔴 دلواپسان جشن انار در کردستان (✍: اجلال قوامی)
🆔 @Sedaiemardom
دلواپسی به جشن انار اورامان در کردستان هم رسید. پس از آن‌که جشن انار در منطقه اورامان برگزار شد، دو ماموستای آیینی یکی در پاوه و آن یکی در سنندج از برگزاری این جشن انتقاد و آن را خلاف شئونات اسلامی دانستند!

«ملاقادر قادری»، امام جمعه پاوه و ماموستا «اقبال بهمنی» رئیس مرکز بزرگ اسلامی سنندج از اختلاط زن و مرد در این جشن خرده گرفتند و زنهار دادند.

سال گذشته هم «ملاقادر قادری» مانع برگزاری یادمان شیرکو بیکس شاعر پرآوازه کرد در پاوه شد و تهدید کرد که اگر چنین یادمانی برگزار شود کفن‌پوش می‌شود و به خیابان می‌آید.

یکم: نگرانی و دلواپسی این دو ماموستای آیینی چرا در دیگر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هویدا نیست و مشکلات و بحران‌های موجود در اجتماع را نمی‌بینند و لب به سخن‌ نمی‌گشایند؟ آیا مشکل و بحرانی که اکنون جامعه با آن دست به گریبان است، اختلاط زن و مرد و نمایان شدن تار موی زنان و دختران است، که این‌گونه روی ترش می‌کنند و نگران بر باد رفتن ارزشها می‌شوند.

دوم: کارنامه این دو فقیه در دفاع از حقوق شهروندی و حقوق ملت کارنامه قابل قبولی نیست، پس نگرانی و انتقاد آنان از اینگونه جشن‌ها برای افکار عمومی جای پرسش فراوان دارد.

سوم: چرا رگ غیرت این دو فقیه دیارمان در برابر توهین‌ها و بی‌حرمتی یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس به عقاید و باورهای اهل سنت نجنبید و دم فرو بستید؟

چهارم: این اعتراض و انتقاد از جشن انار در میان مردم کردستان خریداری ندارد، چرا که آلوده به بازی‌های جناحی است و سراغی از خواست و مطالبات مردم در آن دیده نمی‌شود.
بهتر است، که این دو ماموستای نگران، زبان گویای مطالبات و خواست‌های مردمان این دیار باشند و خود را خرج بازی‌های نازل جناحی ننمایند. امید که چنین باشد.