🔴 موسسه علوم و امنیت بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی در دستیابی به تسلیحات اتمی، بسیار نزدیک‌تر آن چیزی بوده که ما فکر می‌کردیم

🆔 @Sedaiemardom