🔴 عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی دولت روحانی، روز شنبه در کانال تلگرامی خود استعفانامه‌اش را انتشار داد. او به نحوه برخورد با تحریم‌های آمریکا توسط دولت انتقاد کرده است
🆔 @Sedaiemardom