🔴 دادستان کل کشور که از بیماری حاد جنسی رنج می‌برد، پاسخ‌گوی دریافت ملک ۱۰۰۰ متری مجلل خود از «محمدباقر قالیباف» مفسد بزرگ اقتصادی باشد

🆔 @Sedaiemardom