🔴 باز هم اعتصابی به راه افتاد و مجریان #آیت_الله_بی_بی_سی برای جلوگیری از آن به تکاپو افتادند.
اولویت ایران است یا انگلستان؟

کسری ناجی: بی‌بی‌سی نگاه کنید! ما «حرفه‌ای» هستیم!

🆔 @Sedaiemardom