🔴 ۲۳ مهرماه: #اعتصابات_دانشجویی آغاز شد

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج در اعتراض به حذف رشته مامایی و پرستاری

🆔 @Sedaiemardom