🔴 حمایت مهناز افشار از #اعتصاب_معلمان

تنها با #همبستگی_ملی می‌توان از انسداد سیاسی حاکم بر ایران به نفع مردم خارج شد

🆔 @Sedaiemardom