🔴 #صدای_مردم: بنده يكى از پرسنل نيروى هوايى ارتش هستم. خواستم به مردم رنج كشيده‌ى ميهنم عرض كنم هرچند كه طبق قانون ج ا، ارتش حق اعتراض سياسى و ورود به اين‌گونه به اصطلاح دسته‌جات ممنوع شده است. اما اين قانون دليلى بر عدم حمايت ارتش از مردم ايران عزيز نيست، بلكه بالعكس ارتش وظيفه‌ى ذاتي‌اش حمايت از اين مرز و بوم و مردمانش است.

به اين معنى كه ارتش متعهد شده است كه از آب و خاک و آسمان و ناموس و جان و مال ايران و ايرانى در برابر هر تجاوز و آسيبى چه بيرونى و چه درونى با تمام وجود و تا پاى جان مراقبت و دفاع نمايد. و بنده اين را به ايران عزيز و ايرانيان عزيزم از طرف ارتش اطمينان می‌دهم.

پيروز و سربلند باشى ميهن

🆔 @Sedaiemardom