🔴 در آخرین به روز رسانی صرافی بانک ملی دلار ۱۴/۶۰۰ ثبت شده. چگونه می‌دهند؟ پاسپورت را می‌برید و ۵۰۰ دلار روی بلیط می‌گیرید!

🆔 @Sedaiemardom