🔴 ۱۶ مهرماه: اراک هم به #اعتصابات_سراسری پیوست. این اعتصاب هماهنگ و‌ پیروزی مردمی برای نخستین‌بار است که طی ۴۰ سال گذشته رخ داده است

🆔 @Sedaiemardom