🔴 چهل‌وهفتمین برنامه «آخر هفته» مورخ ۱۲ مهرماه، به دلیل کسالت «بیژن فرهودی» و نیاز وی به استراحت پزشکی، به روز جمعه ۲۰ مهرماه موکول شد

🆔 @Sedaiemardom