🔴 اوج تلاش اصلاح‌طلبان برای اصلاحات مدنظرشان: اعدام‌های‌تان را در میدان آزادی انجام ندهید، در میدان اعدام (محمدیه) انجام دهید!

🆔 @Sedaiemardom