🔴 دروغ‌پردازی کانال وابسته به بیت آقای خمینی؛ در ساعت ۱۰ شب چه کسی و چگونه می‌تواند دلار خرید و فروش کند وقتی بازار بسته است؟

به دروغ‌پردازی رسانه‌های حکومتی توجه نکنید

🆔 @Sedaiemardom